Pravidla užívání cookies

Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím cookies

 1. Provozovatel osobních údajů, společnost SOBSOFT, s. r. o. Borovicová 2618/14 900 31 Stupava, IČO 50176307, DIČ SK2120206715 podle §4, zapsaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.109315 / B, jako provozovatel této webové stránky, používá na této webové stránce cookies, které jsou zde použity s cílem:
 • Měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách;
 • Fungování webových stránek.

 

 1. Sběr cookies s cílem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu – oprávněného zájmu Provozovatele, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”).

 

 1. Webové stránky je možné používat i v režimu, který neumožňuje  sběr údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možné buď nastavit v rámci nastavení prohlížeče, nebo je možné vznést proti takovému sběru na základě oprávněného zájmu provozovatele námitky podle čl. 21 Nařízení, zasláním zprávy na e-mailovou adresu sfaktura@sobsoft.sk
 2. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze v době nezbytné pro fungování webu.

 

 1. Pokud subjekt vznese námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webových stránek, není možné v takovém případě zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu webových stránek.

 

 1. Cookies, které se sbírají s cílem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik o návštěvnosti a chování návštěvníků na webu jsou posuzovány v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

 

 1. Cookies se ukládají v čase, který je uveden dále u jednotlivých typů cookies.

 

 1. Shromážděné soubory cookies jsou zpracovány dalšími zprostředkovateli:
 • Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

 

 1. Cookies soubory jsou následně zprostředkovateli zpracovány tak, že:
 • Službou Google Analytics: Jde o analytický nástroj, který pomáhá vlastníkům webových stránek a aplikací pochopit, jak je návštěvníci / -čky tyto prostředky používají. Soubory cookie lze použít pro statistické údaje o používání webových stránek bez osobní identifikace jednotlivých návštěvníků.
 • Soubory cookie, které používá služba Google Analytics, umožňují sledovat tyto informace o návštěvnících:
  • Místo: země, region, město,
  • Datum a čas žádosti (návštěvy webového sídla)
  • Název prohlížené stránky (Page Title)
  • Adresu URL prohlížené stránky (Page URL)
  • Adresu URL stránky zobrazovanou před aktuální stránkou (Referrer URL)
  • Rozlišení obrazovky na zařízení uživatele
  • Místní čas v časovém pásmu návštěvníka
  • Soubory, na které uživatel klikl a které stáhl (Download)
  • Odkazy na externí doménu, na které uživatel klikl (Outlink)
  • Čas vygenerování stránek – čas, který server potřebuje na vygenerování webových stránek a návštěvník na jejich stažení (Page speed)
  • Hlavní jazyk v prohlížeči (Accept-Language header)
  • Verze prohlížeče, doplňky prohlížeče (pdf, flash, Java, …), verze operačního systému, identifikátor zařízení (User-Agent header)
  • Jazyk navštívené stránky
  • Kampaně
  • Vyhledávací dotazy na webovém sídle
  • Akce

 

 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
  • požadovat od Provozovatele informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
  • požadovat od Provozovatele výmaz těchto osobních údajů – Provozovatel výmaz udělá, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

   

  1. Provozovatel shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
  Název Typ COOKIE expirační doba Účel Přístup k informacím
  Označení
  _ga Analytická, Trvalé Cookie 2 roky od nastavení / update Používá se k rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnoven po každém zaslání dat na Google Analytics. Google Analytics
  _gid Analytická, Dočasné Cookie 24 hodin Používá se k rozlišení jednotlivých session (návštěv). Cookie je obnoven po každém zaslání dat na Google Analytics. Google Analytics
  _gat Analytická, Dočasné Cookie 1 minuta od nastavení / update Slouží k omezení počtu požadavků sběr Google Analytics
  PHPSESSID Technická, Dočasné Cookie Po zavření prohlížeče, cookies zanikne Ukládá snadnou správu při odeslání formuláře, který se může zobrazit na jiné stránke.Ak je například dotazovací formulář vyplněn nesprávně, správa se uloží a předloží uživateli, aby uvedla chyby v podání Systémová cookies, neukládá osobní informace

   

   

   

  Souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies

  1. Provozovatel osobních údajů, SOBSOFT, s. r. o. Borovicová 2618/14 900 31 Stupava, IČO 50176307, DIČ SK2120206715 podle §4, zapsaná na Bratislava I, odd. Sro, vl.č.109315 / B, jako provozovatel této webové stránky, používá na této webové stránce cookies, které jsou zde použity s cílem analýzy návštěvnosti.
  2. Použití cookies s cílem uvedeným v odst. 1 se považuje za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě vámi uděleného souhlasu, takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen “Nařízení”).

   

  • Webové stránky je možné používat i v režimu, který neumožňuje  sběr údajů o chování návštěvníků webu na výše uvedené účely a je aktivováno pouze na základě souhlasu návštěvníka.

   

  1. Cookies se ukládají v čase, který je uveden dále u jednotlivých typů cookies.

  & Nbsp;

   • vzít souhlas se zpracováním zpět,
   • požadovat od Provozovatele informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
   • vyžádat si u Provozovatele přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně omezit zpracování,
   • požadovat od Provozovatele výmaz těchto osobních údajů – Provozovatel výmaz udělá, pokud výmaz není v rozporu s platnými právními předpisy a oprávněnými zájmy Provozovatele,
   • vykonat své právo na přenositelnost údajů,
   • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Provozovatele nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.Shromážděné soubory cookies jsou zpracovány dalšími zprostředkovateli:
    • služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA,
     1. Shromážděné cookies jsou následně zprostředkovateli zpracovány tak, že:

      

    • službou Google Analytics: Tyto soubory cookie se používají k shromažďování údajů o tom, jak používáte naše stránky. Tyto informace využíváme k sestavování zpráv a pomáhají nám zlepšit naše stránky, udělat jejich přívětivější pro uživatele a sledovat, zda fungují správně. Tyto soubory cookie shromažďují údaje v anonymní formě o vaší aktivitě na našich stránkách, včetně podstránek, které navštívíte a o tom, ze které internetové stránky na naše stránky přicházíte. Soubory cookie v této kategorii mohou nastavovat naše stránky nebo domény třetích stran.
    1. Vezměte prosím na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
   1. Provozovatel shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:
    Název Typ COOKIE expirační doba Účel Přístup k informacím
    Označení
    _ga Analytická, Trvalé Cookie 2 roky od nastavení / update Používá se k rozlišení jednotlivých uživatelů. Cookie je obnoven po každém zaslání dat na Google Analytics. Google Analytics
    _gid Analytická, Dočasné Cookie 24 hodin Používá se k rozlišení jednotlivých session (návštěv). Cookie je obnoven po každém zaslání dat na Google Analytics. Google Analytics
    _gat Analytická, Dočasné Cookie 1 minuta od nastavení / update Slouží k omezení počtu požadavků sběr Google Analytics
    PHPSESSID Technická, Dočasné Cookie Po zavření prohlížeče, cookies zanikne Ukládá snadnou správu při odeslání formuláře, který se může zobrazit na jiné stránke.Ak je například dotazovací formulář vyplněn nesprávně, správa se uloží a předloží uživateli, aby uvedla chyby v podání Systémová cookies, neukládá osobní informace